Hình ảnh khách hàng hút mỡ tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

   
Hình ảnh trước và sau khi hút mỡ thẩm mỹ tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: thời gian và kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa […]

Hình ảnh khách hàng nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào cơ địa […]

Hình ảnh khách hàng nâng mũi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào […]

Hình ảnh khách hàng phẫu thuật hàm móm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

  
Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật hàm vẩu tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào […]

Hình ảnh khách hàng thẩm mỹ mắt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh khách hàng cắt mí mắt Hàn Quốc

( Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người)

Trước khi thực hiện, khách hàng có đôi mắt […]

Hình ảnh khách hàng sau khi gọt mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi gọt mặt V line tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc […]

Hình ảnh sau thẩm mỹ gò má cao

Hình ảnh khách hàng sau khi độn cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi độn cằm – trượt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: thời gian và kết quả phẫu thuật phù thuộc vào cơ […]

Hình ảnh khách hàng sau khi chữa cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi điều trị cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả điều trị và thời gian hồi phục còn tùy […]

Hình ảnh khách hàng sau khi căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào […]

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899