Hình ảnh khách hàng hút mỡ tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

   
Hình ảnh trước và sau khi hút mỡ thẩm mỹ tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: thời gian và kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa […]

18-07-2016|Thư viện hình ảnh|0 Comments

Hình ảnh khách hàng nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào cơ địa […]

18-07-2016|Thư viện hình ảnh|0 Comments

Hình ảnh khách hàng nâng mũi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào […]

18-07-2016|Thư viện hình ảnh|0 Comments

Hình ảnh khách hàng phẫu thuật hàm móm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

  
Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật hàm vẩu tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào […]

18-07-2016|Thư viện hình ảnh|0 Comments

Hình ảnh khách hàng phẫu thuật hàm hô tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật hàm hô tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ […]

18-07-2016|Thư viện hình ảnh|0 Comments

Hình ảnh khách hàng thẩm mỹ mắt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh khách hàng cắt mí mắt Hàn Quốc

( Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người)

Trước khi thực hiện, khách hàng có đôi mắt […]

18-07-2016|Thư viện hình ảnh|0 Comments

Hình ảnh khách hàng sau khi gọt mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi gọt mặt V line tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc […]

18-07-2016|Thư viện hình ảnh|0 Comments

Hình ảnh sau thẩm mỹ gò má cao

18-07-2016|Thư viện hình ảnh|2 Comments

Hình ảnh khách hàng sau khi độn cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi độn cằm – trượt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: thời gian và kết quả phẫu thuật phù thuộc vào cơ […]

26-10-2015|Thư viện hình ảnh|Comments Off on Hình ảnh khách hàng sau khi độn cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh khách hàng sau khi chữa cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Hình ảnh trước và sau khi điều trị cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.
Lưu ý: Kết quả điều trị và thời gian hồi phục còn tùy […]

26-10-2015|Thư viện hình ảnh|0 Comments