Hình ảnh khách hàng phẫu thuật hàm móm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

  03

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật hàm vẩu tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào cơ địa của từng người

01

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật hàm vẩu tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào cơ địa của từng người

02

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật hàm vẩu tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả phẫu thuật và thời gian phẫu thuật còn tuỳ thuộc vào cơ địa của từng người

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899