Hình ảnh khách hàng sau khi độn cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

01

Hình ảnh trước và sau khi độn cằm – trượt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

Lưu ý: thời gian và kết quả phẫu thuật phù thuộc vào cơ địa của mỗi người

06

Hình ảnh trước và sau khi độn cằm – trượt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

Lưu ý: thời gian và kết quả phẫu thuật phù thuộc vào cơ địa của mỗi người

02

Hình ảnh trước và sau khi độn cằm – trượt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

Lưu ý: thời gian và kết quả phẫu thuật phù thuộc vào cơ địa của mỗi người

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899