Hình ảnh khách hàng sau khi chữa cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

10

Hình ảnh trước và sau khi điều trị cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

Lưu ý: Kết quả điều trị và thời gian hồi phục còn tùy thuộc vào cấu trúc răng của từng người.

08

Hình ảnh trước và sau khi điều trị cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

Lưu ý: Kết quả điều trị và thời gian hồi phục còn tùy thuộc vào cấu trúc răng của từng người.

07

Hình ảnh trước và sau khi điều trị cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

Lưu ý: Kết quả điều trị và thời gian hồi phục còn tùy thuộc vào cấu trúc răng của từng người.

04

Hình ảnh trước và sau khi điều trị cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

Lưu ý: Kết quả điều trị và thời gian hồi phục còn tùy thuộc vào cấu trúc răng của từng người.

05

Hình ảnh trước và sau khi điều trị cười hở lợi tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc.

Lưu ý: Kết quả điều trị và thời gian hồi phục còn tùy thuộc vào cấu trúc răng của từng người.

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899