Giá chi phí phẫu thuật thẩm mỹ

Bảng giá Chi phí Phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh Viện Thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam

GIÁ DỊCH VỤ NÂNG MŨI

GIÁ DỊCH VỤ NÂNG NGỰC

GIÁ DỊCH VỤ ĐỘN CẰM TRƯỢT CẰM

GIÁ GỌT MẶT V LINE

GIÁ HẠ GÒ MÁ THÁI DƯƠNG TRÁN

GIÁ CẮT BẤM MÍ MẮT

GIÁ CĂNG DA MẶT BẰNG CHỈ

GIÁ CĂNG DA BẰNG PHẪU THUẬT

GIÁ HÚT MỠ

GIÁ THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT

GIÁ HÔ MÓM VẨU

GIÁ TRẺ HÓA DA

GIÁ ĐIỀU TRỊ DA

GIÁ PHẪU THUẬT NÂNG MÔNG

GIÁ PHẪU THUẬT CHỈNH NHA (HÔ MÓM)

BẢNG GIÁ NHA KHOA

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

GIÁ CHỈNH NHA (NHA KHOA)

GIÁ IMPLANT

GIÁ RĂNG SỨ

GIÁ CƯỜI HỞ LỢI

GIÁ NỤ CƯỜI XINH

GIÁ RĂNG TRẺ EM

GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG

GIÁ NHA CHU

GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

GIÁ NHỔ RĂNG

GIÁ CẠO/TRÁM RĂNG

GIÁ RĂNG GIẢ THÁO LẮP

GIÁ ĐÍNH KIM CƯƠNG RĂNG

GIÁ TIỂU PHẪU

GIÁ BỆNH LÝ HÀM MẶT

GIÁ ĐIỀU TRỊ HÀM MẶT

GIÁ THỦ THUẬT KHÁC