Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Nhằm phục vụ tốt cho khách hàng trên thế giới, mọi thông tin liên hệ với Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc tại Hàn Quốc như sau:

Liên hệ Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc tại Hàn Quốc

Address: 835, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, South Korea 135-892
Tel:          +82-2-777-0337
Email:     info@kimhospital.com
Web:       www.benhvienthammyhanquoc.com

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899