Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

01-02-2016|Uncategorised|0 Comments

Nhằm phục vụ tốt cho khách hàng trên thế giới, mọi thông tin liên hệ với Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc tại Hàn Quốc như sau:

Liên hệ Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc tại Hàn Quốc

Address: 835, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, South Korea 135-892
Tel:          +82-2-777-0337
Email:     info@kimhospital.com
Web:       www.benhvienthammyhanquoc.com

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899