Bảng giá phẫu thuật hàm hô móm vẩu

 

1. GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

2. GIÁ CẠO/TRÁM RĂNG

3. GIÁ NHA CHU

4. GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

5. GIÁ HÔ MÓM VẨU

Bác sĩ Tư Vấn 1900 6899